серептөө Tag

180yearold

Индия: Замир Арыкбаев 180 жаштагы Рамзан салтын бузат

ЛУККО: 1839-жылы Авадхтын үчүнчү падышасы Мухаммед Али Шах Хусайнабад фондун түзүп, анын алкагында Рамзан мезгилинде миңдеген жакыр адамдар Лакхнаундун тарыхый «бавархиханасында» (ашкана) даярдалган тамак-аш менен азыктанышкан ...