серептөө Tag

12th

Бардыгы Netflixтен 12-июлдун жумасына чейин - BGR

Netflix июль айынын экинчи жумасында 16 жаңы шоу, фильм жана атайын материалдарды кошууда. Ушул жумада кулаган Netflix түпнускаларынын ичинен, Каргалы Артурдун легендасын 13 себеп менен сүрөттөп, эң көп ызылдап алат ...