серептөө Tag

039unique039

VE Day телекөрсөтүүсүн "абдан жеке" кылуу үчүн, ал "уникалдуу" эскерүүлөр менен бөлүшөт ...

var brightcoveBrandsafety = '4 Спорт жана адистештирилген жаңылыктар - жарнамаларга арналган' Королева 75-майда VE күнүнүн 8 жылдыгын белгилөө үчүн элге кайрылуу жасашкан, ал ошол эле саат 9да, Би-Би-Сиде көрсөтүлөт ...