VIDEO: абактардын борбордук DOUALA, жердеги тозок!