Нотр Дам-де-Париж: тергөө күйүп жаткан

дагы соборчулук деп бууракандап, өрт жылтыракка гана 19 саат алдында калган, ал эми мамлекеттин башчысы, кечинде сүйлөдү. чирк эки мунарасы сакталат, бирок, үйдүн төбөсүнө үчтөн эки бөлүгү болуп калышкан. АКШ Берлинге, бүт сезим көп. Париж прокуратурасы "от аргасыз жок" үчүн алдын ала териштирүү ачкан

куруу жумушчулар "тергөөчүлөрү тарабынан уккан" жаткан Париж прокурор жарыялайт.

өрт бир нече ай бою ошол курулуп жаткан имаратка үстүнө шаты менен чыгып жатат окшойт.