Билим берүү: дүйшөмбү-октябрдан 15 2016 23 Жарлыгы күндүк иш таштоого билим берүү кесиптик бирликтер кол

552 23 нече саат же бир нече, баштап келечектеги иш таштоо, дүйшөмбү, апрель 15 2019.

Ошондуктан, согушкер сурап союздар кол билим 15 2016 октябрында тартылган болушу мыйзам ченемдүү көрүнүш.

макала Билим берүү: дүйшөмбү-октябрдан 15 2016 23 Жарлыгы күндүк иш таштоого билим берүү кесиптик бирликтер кол биринчи жолу көрүндү Bamada.net.

Бул макалада алгачкы пайда http://bamada.net/education-les-syndicats-de-leducation-signataires-du-15-octobre-2016-decretent-23-jours-de-greve-a-compter-de-ce-lundi