ката 525 Ray ID: 4e7e94ad6ce9ca9c • 2019-06-16 17:42:50 UTC

SSL кол кармашканда келишим ишке ашкан жок

сиз

Browser

иш
Торонто

Cloudflare

иш
teles-relay.com

кожоюн

ката

Эмне болду?

Типа Cloudflare чыгышы жүрүш үчүн SSL байланыш кнопка мүмкүн болбой жатат.

Мен эмне кылсам болот?

Эгерде сиз бул сайттын келген болсо:

Сураныч, бир нече мүнөттөн кийин кайра аракет.

Эгерде сиз бул сайттын ээси болсо:

Ал мыкты ла SSL тарам колдонулган Cloudflare менен шайкеш эмес, пайда болот. Бул эч кандай бөлүшүлгөн Cipher Suites анын ичинде бир катар себептерден улам, болушу мүмкүн. Бул жерде Кошумча чечүү маалымат.