Youtube: PASSION чайкайт +. Олимпик-Ним: сүрөттөрдө эки команданын аялдар оюнчуларды таапАл азырынча байгелүү орундарга ээ Олимпик Тулуза жетүүгө болот?
Ишемби апрель 13 17 саат, Phoenicians оюнчу Ним өз кесиптештерин тосуп, 32e күнү Fra чемпионатынын алкагында

Бул көргөзмө биринчи пайда https://www.youtube.com/watch?v=wNq4kzemu5Y