Петир Палмаде камакка: биз билгенибизди - VIDEOБӨЛҮҮ - комик зордуктоо, аны айыптап жаш адамга окшош депо Бейшемби 11 Париждеги-апрелде, эске алынды. эки кишинин түрү келишпей.

https://www.rtl.fr/emission/rtl-soir/rtl-soir-du-11-avril-2019-7797411725

https://www.rtl.fr/culture/medias-people/pierre-palmade-en-garde-a-vue-dans-une-enquete-pour-viol-ce-que-l-on-sait-7797411314

Бул көргөзмө биринчи пайда https://www.youtube.com/watch?v=JhACg1l_CZg