Pakgne 3 мезгил ... Poupi жана анын атасынын досу - БУЛ ЖЕРДЕ VIDEO ISкир жуугуч

Бул көргөзмө биринчи пайда https://www.youtube.com/watch?v=nwbD8OCxw50