Fun жана pakgne - БУЛ ЖЕРДЕ VIDEO ISdongue өлүмгө аялдын чакырык

Бул көргөзмө биринчи пайда https://www.youtube.com/watch?v=oan-nqInbZY