Legay Case: Таламдардын кагылышуусу пайда-кандай болот? - VIDEOБӨЛҮҮ - 23 Март Genevieve Legay олуттуу "сары курткаларды" бир чогултуу алкагында бир полиция акысыз учурунда жаракат алган. Алдын ала тергөө иштери боюнча комиссарлыгынын, коопсуздук шериги башчысы тапшырылган.

https://www.rtl.fr/emission/les-auditeurs-ont-la-parole/les-auditeurs-ont-la-parole-du-09-avril-2019-7797393551

Бул көргөзмө биринчи пайда https://www.youtube.com/watch?v=g9KKS6kjN_k