жашыруун бир климаттын бүт дүйнөнү каптаган бир табышмактуу жарасы, - New York Times

жашыруун бир климаттын бүт дүйнөнү каптаган бир табышмактуу жара,

Бул макалада алгачкы көрүнүшүн (англис тилинде) NEW YORK TIMES